Inhoud van een training

Het volgen van een training kan helpend zijn als je het gevoel dat je ‘altijd aan staat’, een ‘vol hoofd hebt’ of last hebt van piekergedachten of onzekerheid. Of als je soms vele prikkels in en om je heen moeilijk verwerkt krijgt. 

Door middel van aandachtsoefeningen, het nabespreken ervan en het thuis regelmatig oefenen, wordt er gestreefd naar het beter herkennen en hanteren van stress en allerlei vormen van ongemak. 

Er wordt gewerkt aan een meer gerichte en vriendelijkere aandacht voor het huidige moment, de gedachte, de gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. De adem en het lichaam zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Je leert deze in te zetten om bewust het beste voor jezelf te kiezen. 

Afhankelijk van de duur en/of frequentie van de gekozen (of samen samengestelde) training kunnen bovenstaande doelen bereikt worden en eventueel worden aangevuld met leren omgaan met onaangename momenten.

Er zijn verschillende standaard trainingen beschikbaar: